Hướng dẫn thay đổi thông tin cửa hàng trong phần mềm quản lí bán hàng Dân Trí Soft Online

[Dân Trí Soft Online]Hướng dẫn thay đổi thông tin cửa hàng.

Các thông tin có thể thay đổi:

  • Tên cửa hàng
  • Địa chỉ cửa hàng
  • Số điện thoại liên lạc
  • Email
  • Mã số thuế
  • Website
  • Thông tin wifi

Lưu ý: Khi thay đổi thông tin trên hệ thống thì thông tin hóa đơn sẽ tự động đồng bộ.

Bước 1: Đăng nhập vào cửa hàng trên trình duyệt Web

Bước 2: "Hệ thống" => "Cấu hình hệ thống" => Tab "Thông tin công ty"

Bước 3: Thay đổi thông tin và nhấn lưu.

Bước 4: Thay đổi thông tin Wifi chuyển qua tab "Thiết lập cấu hình" để thay đổi và nhấn lưu.


Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)