Hướng dẫn thao tác bán hàng cho nhân viên thu ngân trong phần mềm quản lí bán lẻ Dân Trí Soft phiên bản Online

[Dân Trí Soft Online - POS] Hướng dẫn thao tác bán hàng cho nhân viên thu ngân.

Để nhân viên có thể bán hàng được trên phần mềm bạn cần tạo cho nhân viên tài khoản đăng nhập vào phần mềm. Hướng dẫn tạo tài khoản tại đây.

Nhân viên sử dụng tài khoản được cung cấp và tiến hành đổi mật khẩu bằng cách:
Đăng nhập vào gian hàng trên trình duyệt Web => nhấn [Tên đăng nhập] => "Đổi mật khẩu" => Thay đổi mật khẩu và lưu lại.
Đối với phân quyền mặc định của phần mềm tài khoản của nhân viên thu ngân chỉ có thể thao tác trên màn hình bán hàng và xem danh sách hóa đơn.
Nhân viên bán hàng bằng cách nhấn vào Nút bán hàng trên phần mềm và thao tác.

1. Chọn hàng hóa để bán
Có 4 cách để có thể lấy hàng hóa từ phần mềm:
(1) Tìm kiếm bằng quét mã vạch hàng hóa. Phần mềm sẽ lấy đúng hàng hóa rất nhanh chóng. Tham khảo chi phí đầu tư cho giải pháp bán hàng bằng mã vạch tại đây.
(2) Tìm kiếm bằng tên hàng hóa.
(3) Tìm kiếm theo nhóm hàng hóa.
(4) Tìm kiếm bằng cách nhấn vào nút qua lại.
2. Thao tác trên các hóa đơn khác nhau.
Bạn có thể tạo hóa đơn thứ 2 cho khách hàng tiếp theo trong lúc chờ đợi khách hàng đầu tiên hoàn thành xong phần chọn hàng hóa thêm của mình bằng cách nhấn vào dấu [+] ở phần số hóa đơn.
3. Gắng thông tin khách hàng vào hóa đơn (Mở rộng)
Trong hóa đơn bán hàng => nhấn Mở rộng => Dẫn các thông tin Khách hàng, Shipper => Lưu.
4. Chạy chương trình khuyến mãi theo hóa đơn.
Bạn cần thiết lập trước chương trình khuyến mãi. Xem hướng dẫn tại đây.
Nhân viên thu ngân chọn chương trình khuyến mãi theo hóa đơn bằng cách nhấn nút Khuyến Mãi và chọn chương trình cần chạy.
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)
5. Tích điểm thẻ Vip.
Bạn cần thiết lập chương trình thiết lập thẻ Vip và khai báo thẻ Vip cho khách hàng. Xem hướng dẫn tại đây.
Khi khách hàng sử dụng tích điểm thẻ Vip (Có thể xuất trình thẻ hoặc đọc mã khách hàng) nhân viên thu ngân sẽ nhấn nút Thẻ Vip và điền mã thẻ của khách hàng => Tìm mã thẻ để lấy thông tin thẻ => Đóng.
6. Giảm giá hàng hóa/ Thay đổi số lượng.
- Trong hóa đơn bán hàng nhấn vào ô Giảm => Điền % giảm hoặc tiền giảm => nhấn OK
Trong hóa đơn bán hàng nhấn vào ô S.L => Điền số lượng => nhấn OK
7. Giảm tiền hóa đơn/ Thêm tiền thuế.
Nhấn vào ô Giảm Bill/ Thuế vào chọn mức % hoặc tiền giảm/Thuế.
8. Hủy hàng bán: Nhấn vào dấu X bên cạnh Thành tiền.
9.In hóa đơn: Nhấn nút In hóa đơn => Chọn máy in hóa đơn và nhấn in ở màn hình in.
Lưu ý: Nếu không có cửa sổ mới mở lên để in hóa đơn bạn cần xem cách khắc phục tại đây.

Sau khi in hóa đơn thu ngân sẽ đưa hóa đơn cho khách hàng kiểm tra.
Nếu thông tin sai lệch: Thu ngân sẽ phải trả hàng lại bằng cách thực hiện hủy hàng ở mục (8) và điền lí do hủy hàng.
Chủ cửa hàng có thể theo dõi danh sách trả hàng: "Doanh thu" => "Tổng hợp trả hàng"
Chủ cửa hàng sẽ có thể phân quyền không cho phép nhân viên hủy hàng sau khi in hóa đơn. Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.

Nếu thông tin háo đơn in đúng: Nhân viên nhấn lưu hóa đơn và khai báo thông tin thanh toán và Lưu hóa đơn.
Sau khi lưu hóa đơn thì nghiệp vụ bán hàng sẽ kết thúc và tính doanh số bán hàng.

10. Các hình thức thanh toán.
- Thanh toán bằng tiền mặt: Thu ngân điền số tiền khách đưa hoặc nhấn lưu (Tức khách trả đủ tiền)
Khi khách hàng thanh toán bằng tiền mặt thì số tiền này sẽ được chuyển vào nhân quỹ thu ngân. Xem hướng dẫn quản lí ngân quỹ tại đây.

- Thanh toán qua ngân hàng: Thu ngân điền số tiền mặt khách thanh toán là 0; Số tiền khách thanh toán qua ngân hàng và chọn loại ngân hàng chuyển vào.
Khi khách hàng thanh toán qua ngân hàng thì số tiền này sẽ được chuyển vào nhân quỹ ngân hàng thanh toán. Xem hướng dẫn quản lí ngân quỹ tại đây.

Ghi công nợ: Thu ngân điền số tiền mặt khách thanh toán là 0 và chọn thông tin khách hàng và lưu lại.
Sau khi lưu hóa đơn. Công nợ sẽ được gắng với khách hàng. Chủ cửa hàng có thể quản lí công nợ khách hàng: "Doanh thu" => "Báo cáo công nợ khách hàng"

Khi khách hàng thanh toán công nợ thu ngân sẽ lập phiếu thu tiền. Xem hướng dẫn lập phiếu thu công nợ ở hướng dẫn lập phiếu thu tiền tại đây.