Hướng dẫn tạo chương trình tích điểm thẻ Vip phần mềm quản lí bán hàng Dân Trí Soft phiên bản Online

[Dân Trí Soft Online] Hướng dẫn tạo chương trình tích điểm thẻ Vip.

Khi khách hàng chi tiêu cửa hàng sẽ tích điểm cho khách hàng qua số tiền chi tiêu đó. Khi đạt 1 mốc điểm khách hàng sẽ được nhận ưu đãi từ cửa hàng ví dụ:
- Giảm a% cho hóa đơn tiếp theo.
- Được 1 món quà.
- Được chiết khấu a% cho tất cả hóa đơn về sau cho tới khi thẻ hết hạn v.v
Khi thẻ hết hạn hoặc đổi quà thì điểm sẽ được đưa về 0.
Xem hướng dẫn gắng thẻ Vip vào hóa đơn trên màn hình bán hàng tại đây.

Để thiết lập chương trình tích điểm thẻ VIP bạn cần:
1. Xác định nội dung chương trình sẽ triển khai.

2. Xác định hệ số quy đổi điểm: Ví dụ 1.000đ = 1điểm/ 10.000đ = 1điểm hoặc 100.000đ = 1điểm v.v
Ví dụ với mức 100.000đ = 1đ thì khách hàng chi tiêu 150.000đ sẽ chỉ được 1 điểm.

3. Gắng cho khách hàng 1 mã số thẻ (Thường là Số điện thoại) hoặc phát hành thẻ cho khách hàng.

Thiết lập hệ số quy đổi điểm.

Đăng nhập gian hàng trên trình duyệt Web => "Khuyến mãi, Thẻ Vip" => "Thiết lập tích điểm thẻ Vip" => Khai báo Hệ số đổi điểmHạn mức đổi điểm nếu bạn chạy chương trình tặng quà, Voucher.

Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)

Khai báo thông tin thẻ Vip.
Bước 1: Khai báo thông tin khách hàng
"Danh mục" => "Khách hàng - Thẻ Vip" => nhấn Thêm mới => Khai báo thông tin khách hàng ở tab Thông tin chung.
Bước 2: Ấn định thông tin thẻ Vip
Click chọn Sử dụng thẻ Vip tại tab "Thông tin thẻ Vip" và khai báo các thông tin liên quan => nhấn Lưu.

[CHƯƠNG TRÌNH CHIẾT KHẤU THẺ VIP]
Nội dung chương trình: Tích điểm đến 1 mức sẽ hưởng 1 mức chiết khấu cho thời gian còn hiệu lực của thẻ.
Ví dụ: Thẻ có thời hạn 1 năm từ ngày 1/1/2018 đến 31/12/2019. Khi tích được 2.000.000 VNĐ tương đương 2.000 điểm (Hệ số quy đổi là 1.000VNĐ = 1 điểm) khách hàng được chiết khấu 10% cho hóa đơn, tích được 5.000 điểm sẽ được chiết khấu 20% v.v

Đăng nhập gian hàng trên trình duyệt Web => "Khuyến mãi, Thẻ Vip" => "Khai báo mức chiết khấu" => nhấn Thêm dòng => Khai báo thông tin chiết khấu cho từng hạn mức điểm => nhấn Lưu và đóng.

[CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI ĐIỂM]
Nội dung chương trình: Tích điểm đến 1 mức sẽ được phần quà.
Ví dụThẻ có thời hạn 1 năm từ ngày 1/1/2018 đến 31/12/2019. Khi tích được 500 điểm khách hàng sẽ được chiết khấu 10% cho hóa đơn kế tiếp.


Khai báo mức đổi điểm
Đăng nhập gian hàng trên trình duyệt Web => "Khuyến mãi, Thẻ Vip" => "Thiết lập tích điểm thẻ Vip" => Khai báo Hệ số đổi điểm và Hạn mức đổi điểm nếu bạn chạy chương trình tặng quà, Voucher.

Thao tác đổi điểm
Trong màn hình bán hàng => nhấn Mở rộng => Chọn Khuyến mãi thẻ Vip => Tìm mã khách hàng => Nếu khách hàng đủ điểm để đổi quà thì nhấn Đổi điểm và trao quà cho khách.
Lưu ý: Sau khi đổi điểm số điểm của khách hàng sẽ bị trừ bằng số Hạn mức đổi điểm.