Hướng dẫn khai báo thông tin hàng hóa, giá bán phần mềm quản lí bán lẻ Dân trí soft phiên bản Online

[Dân Trí Soft Online - POS] Hướng dẫn khai báo thông tin hàng hóa, giá bán.

Bước 1: Thanh lí toàn bộ dữ liệu mẫu và dùng thử của phần mềm
"Hệ thống" => "Cấu hình hệ thống" => chọn tab Thanh lí dữ liệu => Chọn cả 3 mục thanh lí và nhấn Thanh lí.

Bước 2: Điền thông tin hàng hóa, giá bán.
Có 2 cách để bạn có thể khai báo thông tin hàng háo giá bán.
Cách 1: Điền thông tin từng hàng hóa và giá bán.
Cách 2: Nhập thông tin hàng hóa, giá bán từ file Excel.

[NHẬP HÀNG HÓA, GIÁ BÁN TỪ FILE EXCEL]
Bước 2.1: Tải file mẫu import hàng hóa, giá bán.
"Danh mục" => "Hàng hóa" => nhấn Import => nhấn Download Template và chọn đường lưu.

Bước 2.2: Điền thông tin hàng hóa, giá bán vào file mẫu.
Mã hàng: Viết liền, không dấu, không kí tự đặc biệt và không trùng nhau.

ĐVT: Đơn vị tính bán ra.

Mã nhóm hàng: Viết liền, không dấu, không kí tự đặc biệt.

Tên nhóm hàng: Tên nhóm hàng.

Số lượng tối thiểu, tối đa: Phần mềm sẽ báo động khi vượt ngưỡng khai báo.

Giá vốn: Giá mua cố định của hàng hóa, khi dùng phiếu nhập kho, xuất kho thì phần mềm sẽ đề xuất giá hàng là giá này.

Ảnh hàng hóa: Chèn link ảnh trên internet để phần mềm hiển thị. Nếu bạn có ảnh trên máy thì có thể tải lên 1 trang lưu trữ ảnh để dẫn link về hoặc thêm ảnh thủ công sau khi Import file này vào phần mềm (Để trống phần ảnh).

Giá bán lẻ: Giá bán lẻ của sản phẩm.

Bước 2.3: Import danh sách hàng hóa, giá bán vào phần mềm.
"Danh mục" => "Hàng hóa" => nhấn Import => nhấn Chọn tệp và dẫn đên file khai báo => nhấn Import Data.
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)
[KHAI BÁO HÀNG HÓA -GIÁ BÁN THỦ CÔNG]
Bước 2.1: Khai báo hàng hóa
"Danh mục" => "Thêm mới" => Khai báo thông tin hàng hóa và nhấn Lưu.
Bước 2.2: Khai báo giá bán
"Danh mục" => "Bảng giá bán lẻ" => Khai báo giá bán và nhân Lưu.
TỚI ĐÂY BẠN CÓ THỂ BÁN HÀNG VÀ THEO DÕI DOANH THU