Phần mềm quản lí nhà sách miễn phí

Đây là tâm sự của 1 đơn vị sử dụng phần mềm quản lí cửa hàng sách miễn phí của Dân Trí Soft trong thời gian hơn 3 năm khi được nhân viên hỗ trợ.

Một khách hàng chia sẻ nỗi khổi khi chưa dùng phần mềm quản lí

Phần mềm quản lí cửa hàng sách Dân Trí Soft với các tính năng:
- Quản lí bán hàng theo nhân viên cụ thể, chi tiết nhằm hỗ trợ tính doanh số thưởng.
- Báo cáo công nợ đối với nhà cung cấp theo mô hình kí gửi hoặc công nợ trong tháng để thanh toán cho Nhà xuất bản.
- Báo cáo Xuất - Nhập - Tồn kho chi tiết, kiểm soát phần trăm lãi lỗ theo từng đầu sách, nhà xuất bản để có quyết định nhập sách hợp lí. Các báo cáo này sẽ được thống kê chỉ sau vài cú click chuột.
- Chiết khấu cho các đầu sách khác nhau giúp đảm bảo đúng theo chính sách chiết khấu của nhà xuất bản.
Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo từng đầu sách
Phần mềm quản lí cửa hàng của Dân Trí Soft đang được hơn 77.000 đơn vị kinh doanh trên cả nước sử dụng.

Sau khi sử dụng phần mềm quản lí cửa hàng sách của Dân Trí Soft người quản lí tiết kiệm dược đến 90% sức lực trong việc quản lí doanh thu, lãi lỗ, kiểm soát nhân viên và quyết định kinh doanh.

VIDEO GIỚI THIỆU (DEMO) PHẦN MỀM BÁN LẺ, BÁN SỈ


Liên hệ tư vấn 0929 292 606 mr Trung