Video hướng dẫn phần mềm bán hàng miễn phí quán cafe, quán ăn, nhà hàng, vũ trường, beer club

Bản phần mềm quản lý quán cà phê, quán ăn, nhà hàng, vũ trường, beer club miễn phí vĩnh viễn của phần mềm Dân Trí thực hiện hoàn hảo các chức năng sau:


1. Chức năng quản lý danh sách hàng hóa, giá cả.
2. Chức năng quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên.
3. Chức năng thiết lập khu vực, phòng (bàn) để bán hàng.
4. Chức năng thiết lập bảng giá theo khu vực, theo thời gian.
5. Chức năng order bán hàng.
6. Chức năng chuyển bàn, gộp bàn, tách bàn.
7. Chức năng báo cáo như báo cáo doanh thu theo ngày, chi tiết hàng bán theo ngày, báo cáo doanh thu được nhóm theo ngày, theo tháng, theo năm …
8. Chức năng nhật ký hệ thống người truy cập, báo cáo trả món tránh tình trạng không trung thực.

Video hướng dẫn cách sử dụng phần mềm quản lý bán hàng miễn phí