Video hướng dẫn cài đặt máy in hóa đơn, đầu đọc mã vạch, máy in mã vạch.

Phần mềm bán hàng miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí có đầy đủ chức năng tích hợp với các thiết bị phần cứng như: 
- Máy in hóa đơn, 
- Đầu đọc mã vạch, 
- Máy in mã vạch.


Xem thêm: Bảng giá thiết bị giá rẻ nhất


Hướng dẫn cài đặt máy in hóa đơn (in bill).

Hướng dẫn cài đặt đầu đọc mã vạch.

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch.