Phần Mềm Quản Lý Quán Cafe Miễn Phí Trọn Đời

Để quản lý quán cafe chặt chẽ, phòng ngừa thất thoát tiền hàng thì dùng phần mềm quản lý cafe là việc cần làm ngay. Bài viết này chỉ cách lấy phần mềm quản lý quán cafe miễn phí trọn đời để dùng.
Phần Mềm Quản Lý Quán Cafe Miễn Phí

Mở quán cà phê và nhu cầu cần quản lý chặt chẽ bằng phần mềm quản lý

- Bạn chuẩn bị mở quán cà phê và muốn tìm cho mình phần mềm quản lý quán cà phê miễn phí?
- Hay bạn đang kinh doanh cà phê, đang muốn tìm phần mềm quản lý quán café miễn phí?

Và bạn tìm thấy chúng tôi, phần mềm quản lý quán cafe miễn phí, một phần mềm đã được hơn 125.000+ người chủ trên toàn quốc lấy dùng.

Phần mềm quản lý quán cafe miễn phí có thời gian sử dụng vĩnh viễn, hoàn toàn khác với các phiên bản dùng thử có điều kiện về thời gian của các hãng phần mềm khác.

Ngoài ra, với phần mềm quản lý quán cà phê miễn phí này bạn vẫn được hỗ trợ 24/24.

Cách lấy phần mềm quản lý quán cafe miễn phí trọn đời

Phần mềm quản lý cafe miễn phí giúp bạn:
● In hóa đơn tính tiền một cách chuyên nghiệp.
● Quản lý doanh thu bán hàng theo ngày, chi tiết hàng bán, chi tiết theo phân nhóm hàng bán.
● Phân chia khu vực, chia số bàn theo đúng thực tế, order và thanh toán chính xác.
● Quản lý thông tin khách hàng mua hàng.
● Quản lý thông tin nhà cung cấp, thông tin nhân viên.
….

Click vào link lấy miễn phí: Phần Mềm Quản Lý Quán Cafe