Phần mềm quản lý cửa hàng mỹ phẩm miễn phí

Phần mềm quản lý cửa hàng mỹ phẩm miễn phí.


Một cửa hàng mỹ phẩm
+ Bạn chuẩn bị mở một cửa hàng mỹ phẩm, bạn muốn tìm ngay một phần mềm quản lý miễn phí.

+ Bạn đang có một cửa hàng mỹ phẩm hoạt động tốt với lượng khách hàng ổn định, bạn muốn có phần mềm tính tiền miễn phí để tiện cho quản lý.

+ Hay bạn muốn giúp đỡ người nhà đang kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm, bằng cách tặng cho họ phần mềm tính tiền cửa hàng mỹ phẩm miễn phí vĩnh viễn.

Tất cả đều được giải quyết với dự án Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Miễn Phí của Dân Trí Soft. Bản miễn phí này có cả chức năng bán hàng bằng mã vạch, rất phù hợp với mảng hàng mỹ phẩm.

Dân Trí Soft khẳng định bản phần mềm miễn phí của chúng tôi:
Không giới hạn về thời gian sử dụng, tức sử dụng vĩnh viễn.
Không giới hạn về danh mục sản phẩm, thêm bao nhiêu sản phẩm cũng được.

Chúng tôi gọi đó là "CHO là NHẬN".

Bản miễn phí này hoàn toàn phù hợp với mô hình kinh doanh còn nhỏ, các startup, quy trình quản lý đơn giản, đăng ký và nhận link download tại đây 

Riêng bản tính phí dành cho đơn vị lớn, quy trình quản lý phức tạp hơn, bạn có thể vào www.DanTriSoft.com để tham khảo.