Bài viết mới

Phần mềm quản lý bán hàng miễn phí vĩnh viễn Dân Trí: Video hướng dẫn sử dụng

Phần mềm Dân Trí: hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng miễn phí vĩnh viễn
Hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm quản lý bán hàng miễn phí vĩnh viễn của phần mềm Dân Trí.

Cách thay đổi thông tin cửa hàng để in hóa đơn chuyên nghiệp.
Cách khai báo thông tin các danh mục như: danh mục sản phẩm, danh mục kho hàng, danh mục khách hàng, khai báo thông tin giá cả.
Thao tác bán hàng trên màn hình bán lẻ, màn hình bán sỉ.
...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Phần mềm quản lý bán hàng miễn phí vĩnh viễn Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Hình ảnh chủ đề của richcano. Được tạo bởi Blogger.